Overblik, frem og tilbage!

Efter 10 år med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti ved magten er det på tide at gøre status. Hvor er Danmark blevet af, og endnu vigtigere; hvor skal Danmark hen?

Udlændingen har tabt - Dansk Folkeparti vandt partout!
De sidste 10 år har DF haft patent på lovgivningen omkring flygtninge og udlændinge. Det har ført til umenneskelige forhold i asylcentrene, et pointsystem for kærlighed mellem nationaliteter, tilbagesending af flygtninge der kommer fra forfølgelse, tortur og bomberegn. Umenneskelige kår. Efter det kommende valg skal der luftes ud efter 10 års racistisk lovgivning. Man kunne bl.a. give indvandrere bedre mulighed for at integrere sig ved at afskaffe fattigdomsydelser som f.eks. starthjælpen.

Fattigdom og ulighed - kræv omfordeling og lighed!
De rige bliver rigere og de fattige får stadig mindre. Imens deler de borgerlige partier enorme skattelettelser ud til de rige og stjæler vores velfærdsgoder: Efterløn, SU, pension! Alt står for skud når skattelettelserne skal finansieres. Når magtfordelingen ændres skal vi arbejde på at hæve overførselsindkomsterne så værdierne fordeles retfærdigt. Et andet våben i kampen mod fattigdom og ulighed er en fattigdomsgrænse, men en sådan en skal behandles med respekt, da den ikke må sættes for lavt. Derudover skal de der ligger lige over grænsen ikke glemmes.

Uddannelse til alle - Invester i Danmarks fremtid!
Uddannelsessystemet er et område, der er blevet voldtaget en mas af den borgerlige regering de sidste 10 år. Bøger og kort fra før murens fald er dagligdagen. Vi presses gennem systemet uden vi egentlig har indflydelse på hvad der sker omkring os. Det skal vi lave om på! I Danmark skal vi investere i uddannelse! Helt fundamentalt for et velfungerede uddannelsessystem er demokrati! Jo større indflydelse vi har på vores uddannelse, jo mere engagerede bliver vi! Det er klart, at de der skal spise maden også skal have ret til at få få del i madlavningen! For at sikre at alle har ret til uddannelse skal al form for brugerbetaling standses og SU'en hæves! For at sikre et godt uddannelsessystem må vi give karaktersystemet dumpekarakter og sikre efteruddannelse til alle lærere og undervisere!

Nej tak til energi med profit for øje - sæt klimaet på dagsordenen!
Klimaet skal på dagsordenen! VKO-regeringen har i den grad svigtet klimaet, bl.a. ved klimatopmødet, COP15, i København i 2009. Her valgte verdens ledere og den danske statsminister at invitere klimasvin som DONG og Vattenfall til bords, men gav ikke taletid til folket. Derimod kvitterede politiet med tåregas og knippelsuppe når aktivister gik på gaden. I fremtiden skal vi gøre os uafhængige af fossile brændstoffer og den offentlige transport skal prioriteres og gøres gratis og tilgængelig for alle - uanset pengepung eller handicap.

Det er på høje tid at toppen i Danmark skiftes ud, og derfor er det også skide forløsende nu hvor valget er udskrevet! Vi må bare ikke lade os nare. Den magt vi har, når vi stemmer hver 4. år er ikke demokrati! Når det kommer til stykket har vi ikke det store at skulle have sagt. I folketinget handler det hele om penge til store kampagner, god timing og spinddoktori. Den virkelige magt har de store pengemænd. Er det et demokrati, hvor vi ikke selv har indflydelse på hvorvidt der er jobs til alle? Kan vi kalde Danmark for et demokrati, når det kun er dem med penge nok, der har råd til en bolig? Jeg vil opfordre alle til at stemme så langt til venstre som muligt den 15., men glem ikke, at de store forandringer ikke sker i folketinget, men på gaden, skoler og arbejdspladser!

Ha' et godt valg!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar